top of page
תכנון

1. מערך AC

הכנת תוכניות חשמל  AC הכוללות:

- תוכניות ללוחות חשמל

- פריסת תשתיות כבלי חשמל ושיפור מערכת הארקה במתקן

- תיאום והגשת תוכניות AC  לח"חי עבור ביצוע הגדלות חשמל נדרשות למתקן 

-  תיאום והדרכת  ביצוע עם הקבלן הזוכה

- תיאום כללי עם ח"חי לצורך ניתוק המפעל וחיבורו מחדש

 

2. מערך DC

- סיור באתר, קביעת נ"ק ציון,  מדידת  גגות  ושיפועים

- תוכנית הדמיה של פריסת הפנלים על הגגות עבור הלקוח

- חישוב מפלי מתח לכלל המערכת ולכל סטרינג 

- ביצוע דוח סימולציה  כולל חלוקת סטרינגים עבור הספקי המערכת לכל

   אורך השנה

- תוכנית  העמדה (אוטוקאד) של המערכת  הכוללת מרחקים וזוויות התקנה

- תוכנית חד קווית  חשמלית עבור כלל המערכת

- תוכנית הארקות כללית

- תוכנית חיבורים  כללית עד למונה היצור וללוח ראשי   

 

3. רישום ורגולציה

- פתיחת הזמנה בחברת החשמל

- הגשת כל החומרים הנדרשים לח"חי

- תיאום טכני  בשטח המפעל עם ח"חי

- הגשת תיק  לרשות החשמל AS MADE

4. בדיקות חשמל 

bottom of page